Σπίτι > Νέα > Από 4,3 δισ. Ευρώ σε 4,6 δισ. Ευρώ! Ο Ams έκανε και πάλι μια προσφορά στον Όσραμ για την εξαγορά

Από 4,3 δισ. Ευρώ σε 4,6 δισ. Ευρώ! Ο Ams έκανε και πάλι μια προσφορά στον Όσραμ για την εξαγορά

Στις 18, η OSRAM εξέδωσε ένα δελτίο τύπου που ανακοινώνει ότι η AMS πρότεινε μια νέα προσφορά εξαγοράς στην OSRAM. Η συνολική τιμή αγοράς αυξήθηκε από 4,3 δισ. Ευρώ σε 4,6 δισ. Ευρώ. Αυτή τη φορά αποτελούταν από Advent International και BainCapital. Η κοινοπραξία θα παραιτηθεί από την προσφορά!

Σύμφωνα με τα νέα, η AMS προτίθεται να υποβάλει εθελοντική δημόσια προσφορά στους μετόχους της OSRAM για την απόκτηση όλων των μετοχών της Osram στην τιμή των 41 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας περίπου 4,6 δισ. Ευρώ, με ελάχιστο όριο αποδοχής 55%. Αναφέρεται ότι η πρώτη αποδοχή της αρχικής προσφοράς € 4,3 δισ. Είναι 62,5%.

Ο Όσραμ δήλωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας χαιρέτισε την πρόοδο που σημειώθηκε και πίστευε ότι οι δυο πλευρές θα μπορούσαν να επιτύχουν μια συναίνεση σχετικά με τη στρατηγική ιδέα που προσανατολίζεται στο μέλλον. Το διοικητικό συμβούλιο και το συμβούλιο εποπτικών αρχών θα επανεξετάσουν προσεκτικά την προσφορά και θα προβούν σε λογικές παρατηρήσεις.

Εξυπακούεται ότι στις 12 Αυγούστου, ο Osram επιβεβαίωσε την παραλαβή της πρώτης συνολικής προσφοράς μετρητών, και στις 3 Σεπτεμβρίου, η AMS έκανε μια αντίθετη προσφορά στον Osram.

Στις 4 Οκτωβρίου, η πρώτη προσπάθεια εξαγοράς της Ams απέτυχε. Στη συνέχεια, οι εκτελεστικοί διευθυντές της OSRAM κάλεσαν τα στελέχη να συζητήσουν τη δυνατότητα συνεργασίας στο πλαίσιο του νόμου.

Επί του παρόντος, η AMS είναι ο μεγαλύτερος μεμονωμένος μέτοχος της OSRAM και κατέχει σχεδόν το 20% των ιδίων κεφαλαίων της.

Επιπλέον, η Anhong Capital και η Bain Capital ανακοίνωσαν ότι θα εγκαταλείψουν αυτήν την φορά αυτή τη φορά, αλλά θα παρακολουθήσουν προσεκτικά την πρόοδο της συναλλαγής.

Είναι αυτονόητο ότι η Anhong Capital και η Bain Capital ανακοίνωσαν στα τέλη Σεπτεμβρίου ότι θα προτείνουν νέα προσφορά για την απόκτηση όλων των μετοχών της Osram και δήλωσαν ότι θα παράσχουν μια «σημαντική» πριμοδότηση υψηλότερη από την τιμή των 38,5 ευρώ ανά μερίδιο που προτείνεται από τις τροπολογίες. Πριν από τη νέα προσφορά, η κοινοπραξία διεξήγαγε έλεγχο.

Σύμφωνα με επιστολή της 18ης Οκτωβρίου, η Anhong Capital και η Bain Capital δεν είδαν την επιτυχία της συναλλαγής, επομένως δεν θα διεξαχθεί περαιτέρω επιμέλεια.